Website is currently unavailable.

This domain is currently unavailable. If you are a visitor, please visit back later. Sorry for the inconvenience.

For This Site's Owner(s):
 • Please contact Arvixe Support here as soon as possible.


 • Thép V Nhà Bè, Thái Nguyên, V mạ Kẽm
  Tổng lượt truy cập
  627559
  Thông tin liên lạc

  Công ty TNHH sắt thép Trần Hoàng Long
  Đ/c: 31/9A KP.Nhị Đồng 2– P. Dĩ An – TX. Dĩ An - T. Bình Dương

  MST: 3 7 0 0 8 6 3 1 0 2
  Tel :  0650.3.728.828 ~ 0650 62 62 799
  Fax : 0650.3.776.109
  Di động : 0975756899

  Mr Hoàng Long

  Yahoo chat : tranhoanglongsteel

  Email: TranHoangLongSteel@gmail.com

  Email: SatThepBinhDuong@gmail.com

  Email: HoangLongSteel.com@gmail.com

  Email: MuaBanSatThep.net@gmail.com

  Email:  

  SatThepBinhDuong.com@gmail.com

  Email: 

   InoxBinhDuong@gmail.com

   Chi Nhánh Công Ty
  CN CTY TNHH Sắt Thép Trần Hoàng Long
  Đ/c : 423/13B ĐT743 Đông Chiêu - Tân Đông Hiệp - TX. Dĩ An - Bình Dương.

  Thép V Nhà Bè, Thái Nguyên, V mạ Kẽm

   

  BẢNG BÁO GIÁ
  V NHÀ BÈ   V THÁI NGUYÊN
  STT Tên Sản Phẩm chiều dài kg/cây Đơn Giá   STT Tên Sản Phẩm chiều dài kg/cây Đơn Giá
  1 V25*3LY 6m 5,70 107.730   1 V25*M 6m 5,00 89.400
  2 V30*3LY 6m 6,96 131.544   2 V25*T 6m 5,50 98.340
  3 V40*3LY 6m 10,30 194.670   3 V25*D 6m 6,00 107.280
  4 V40*4LY 6m 13,14 248.346   4 V30*M 6m 6,50 116.220
  5 V50*3LY 6m 15,35 290.115   5 V30*D 6m 7,00 125.160
  6 V50*4LY 6m 16,68 315.252   6 V40*M 6m 8,50 148.580
  7 V50*5LY 6m 20,39 385.371   7 V40*T 6m 10,50 183.540
  8 V60*5LY 6m 26,72 505.008   8 V40*D 6m 12,50 218.500
  9 V60*6LY 6m 28,70 542.430   9 V50*M 6m 15,50 270.940
  10 V63*4LY 6m 23,89 451.521   10 V50*M 6m 17,50 305.900
  11 V63*5LY 6m 28,52 539.028   11 V50*T 6m 19,50 340.860
  12 V63*6LY 6m 33,48 632.772   12 V50*D 6m 21,50 375.820
  13 V65*5LY 6m 29,26 553.014   13 V63*M 6m 24,00 419.520
  14 V65*6LY 6m 35,11 663.579   14 V63*T 6m 28,00 489.440
  15 V70*5LY 6m 33,70 636.930   15 V63*D 6m 32,00 559.360
  16 V70*6LY 6m 37,44 707.616   THÉP HÌNH U, I , LA
  17 V70*7LY 6m 43,33 818.937   1 LA 14 2.2->3 KG 14.500
  18 V75*5LY 6m 34,20 646.380   2 LA 18 2.2->3 KG 14.500
  19 V75*6LY 6m 39,49 746.361   3 LA 25 2.2->3 KG 14.500
  20 V75*7LY 6m 46,40 876.960   4 LA 30 2.2->3 KG 14.500
  21 V75*8LY 6m 53,62 1.013.418   5 LA 40 2.2->3 KG 14.500
  22 V80*6LY 6m 42,36 800.604   6 U80*37 6m 27,5 505.450
  23 V80*7LY 6m 49,84 941.976   7 U100*46 6m 37,5 689.250
  24 V80*8LY 6m 56,85 1.074.465   8 U120*52 6m 47,5 873.050
  25 V90*7LY 6m 55,92 1.056.888   9 U140*64 6m 59,5 1.093.610
  26 V100 x 10 ly 6m 175,80 3.322.620   10 U160*64 6m 81,5 1.497.970
  *Ghi chú : Giá trên đã bao gồm Thuế Và  Vận chuyển khu vực BD.          
              Ngày   09  tháng   06  Năm  2013
              CÔNG TY TNHH SẮT THÉP TRẦN HOÀNG LONG